Šiuo metu medelyno prekybos aikštelė Rečionyse nebedirba ir vėl bus atverta gruodį, kai joje prekiausime kalėdinėmis eglutėmis,

Medelyno laukai tebedirba, tik, vis anksčiau temstant, kiek trumpiau. Pirmadieniais – šeštadieniais nuo 9 iki 17 val., o sekmadieniais nedirbame.