• RoundUp PowerMax
  • RoundUp PowerMax

RoundUp PowerMax

1.0010.00

Išvalyti
Produkto kodas: N/A Kategorija:

Aprašymas

Herbicidas

 

Veiklioji medžiaga: 720 g/kg (72 %) glifosato, kuris produkte yra kaip glifosato amonio druska (832 g/kg(83,2 %)).

Vandenyje tirpios granulės

 

RoundUp PowerMax – ant lapų purškiamas sisteminis glicinų šeimos herbicidas, skirtas vienamečių ir daugiamečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių kontrolei prieš sėjant arba sodinant bet kokius lauko augalus. Naudojamas javų ir kai kurių kitų augalų pasėliuose prieš išdygstant ir prieš nuimant derlių, pievoms naikinti ir išdygusioms piktžolėms naikinti ražienose, vaismedžių soduose, nedirbamuose žemės plotuose, miškų ūkio ir ne žemės ūkio paskirties plotuose.

 

Roundup PowerMAX privalumai:

 

  • Veiksminga ir sunkiomis oro sąlygomis po vieno naudojimo.
  • Po 24-48 val. galima dirbti dirvą;
  • Lietus nenuplauna po 1 val.;
  • Saugu sėti po 5 parų;
  • Ant dirvos patekęs glifosatas visiškai suskaidomas, todėl nėra jokio pavojaus vėliau išdygstantiems pasėliams

 

Naudojimas:

Skirtas profesionaliajam naudojimui. Pripilkite 2/3 purkštuvo švaraus vandens. Supilkite reikiamą Roundup® PowerMax kiekį ir išmaišykite. Supilkite likusį vandenį ir gerai išmaišykite.

Normos: 5gr granulių skirti 1l vandens, arba 50gr  granulių skirta 10l vandens, tokio kiekio turi pakakti nupurkšti 2a.

Roundup PowerMax yra neselektyvusis herbicidas, naudojamas daugumai vienamečių ir daugiamečių, šaknimis ir sėklomis besidauginančių piktžolių, kontrolei. Herbicidas absorbuojamas per žaliuosius lapus ir ūglius ir su augalo sultimis patenka į šaknų sistemą. Produkto poveikis pastebimas po 5–10 dienų po purškimo. Piktžolės visiškai sunaikinamos po 1–3 savaičių. Kad Roundup® PowerMax būtų kuo veiksmingesnis, produktas turi būti naudojamas esant 5–25 °C oro temperatūrai, dideliam oro drėgnumui. Purškiamos aktyviai augančios, šalnų arba sausros nepažeistos piktžolės. Nepurkškite, jeigu vėjo greitis didesnis nei 4 m/s.

 

Saugumo priemonės:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Laikyti tik originalioje talpykloje.

Purškiant rankiniais (nugariniais) purkštuvais su hidrauliniais purkštukais, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartą EN 14605) ir avėti sandarius batus. Neužteršti vandens gaminiu arba jo pakuote. Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8-5-2362052 arba 8 687 533 78

Papildoma informacija

Svoris 0.005 kg
Išmatavimai 5 × 8 × 1 cm
Pakuotės dydis, gr.

5, 50