• Trąšos sodų purškimui

Trąšos pavasariniam vaismedžių purškimui

2.00

100 g. vario sulfato,

300 g. karbamido.

Kategorija:

Aprašymas

Pavasarinis vaismedžių, uogakrūmių ir dekoratyvinių lapuočių purškimas padeda apsaugoti augalus nuo ligų ir kenkėjų. Šio purškimo metu sunaikinami kenkėjų (amarų, obelinių blakučių, erkių ir kt.) kiaušinėliai, vikšreliai ir ligų (degulių, šviesmargės, valksčio) sukėlėjai.

Purškiama vario sulfato ir karbamido mišiniu vidutinei kelių parų iš eilės temperatūrai pasiekus 5–10 laipsnių šilumos (paprastai apie kovo vidurį) iki pumpurų sprogimo. Atkreipkite dėmesį, kad po purškimo bent kelias valandas turėtų nelyti.

Tirpalo paruošimas: 10 l vandens ištirpinamas 100 g vario sulfato ir 300 g karbamido. Vario sulfatas lengviau tirpsta šiltame vandenyje.

Saugumo priemonės:

Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotę laikyti vėsioje, sausoje patalpoje. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Netyčia prarijus nedelsiant pasikonsultuoti su gydytoju, išskalauti burną. Neskatinti vėmimo. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

Papildoma informacija

Svoris 0.4 kg

Jums taip pat gali patikti…